P. LITTER

P. LITTER,  D.O.B. 14/10/2016

van Leeuwens King of the Road  x  van Leeuwens Grainne

 

7 Puppies :

 

van Leeuwen Pieternel bitch

van Leeuwen Pukkie , bitch

van Leeuwen Pietje Bel, dog

van Leeuwen Pierre, dog

van Leeuwen Pasha, dog

van Leeuwen Poepie, dog

van Leeuwen Panter, dog