O. LITTER

O. LITTER

O. LITTER,  D.O.B. 08/01/2016

van Leeuwen King of the Road  x  van Leeuwens Henna

 

5 Puppies ( 2 bitches & 3 dogs)

 

van Leeuwen Odettebitch

van Leeuwen Oemoemenoe, bitch

van Leeuwen Otis, dog

van Leeuwen Odanodan, dog

van Leeuwen Obi Wan Kenobi, dog